Światopogląd, przekonania, przyzwyczajenia, jak wpływają na nasze żywienie?

Wiadomo od dawna, że to jak wyglądamy, jak się czujemy, ile mamy siły i na jakie choroby zapadamy jest związane nie tylko ze sposobem żywienia, środowiskiem, w jakim przyszło nam żyć, czy posiadanymi genami i dostępem do opieki medycznej. Istotny wpływ na nas samych i na kształtowanie naszych nawyków żywieniowych ma nasz światopogląd. Wszelkiego rodzaju…