Bez kategorii

Czym zajmuje się Promotor Zdrowia?

Na samym początku chciałabym Wam przybliżyć, kim jest Promotor Zdrowia, czym się zajmuje i o co w tym tak naprawdę chodzi. Sama nazwa nie jest do końca samowyjaśniająca, więc opiszę Wam, jak ja to widzę. W zwięzły i przystępny sposób pokażę, jak JA staram się uświadamiać i pomagać ludziom, którzy tej pomocy pragną i potrzebują.

Promotor Zdrowia zajmuje się rozpowszechnianiem idei zdrowia wśród społeczeństwa. Stara się wyjaśniać niezrozumiałe zagadnienia, uświadamiać, czym jest zdrowie, jak je zachować, jak zwalczać choroby, jak również zapobiegać powstawaniu niektórych schorzeń. Jest to osoba świadoma, wykształcona, która na co dzień, w praktyczny sposób stosuje zasady zdrowego stylu życia. Promotor Zdrowia nie pozostaje w tyle ze swoją wiedzą, ale cały czas kształci się i rozwija na potrzeby własne i ludzi, którzy mu zaufali i powierzyli swoje życie w jego ręce.

Promowanie zachowań prozdrowotnych Promotor Zdrowia może realizować na wiele sposobów, np. poprzez fundacje, uczestniczenie w lokalnych kampaniach, aktywizację dzieci, młodzieży, oraz seniorów, czy też za pomocą portalów społecznościowych. To raczej zależy od jego pomysłów, chęci i oczywiście możliwości. To człowiek, który posiada ,,bakcyla zdrowia” i potrafi nim zarażać inne osoby.

Promotorem Zdrowia jest osoba, która stoi na straży przestrzegania zasad prawidłowego, zbilansowanego i zrównoważonego odżywiania, dostosowanego do konkretnego człowieka i jego chorób, uprawiania sportu, rezygnowania z używek i nałogów. Propaguje również zasady zachowania zdrowia psychicznego, kontaktów międzyludzkich i higienicznego wypoczynku. Czyli w skrócie taki człowiek zajmuje się profilaktyką zdrowia, stara się zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób cywilizacyjnych, które stają się coraz większym problemem, wśród krajów wysoko rozwiniętych. Mam tutaj w dużej mierze na myśli otyłość, nadwagę i to nie tylko u osób dorosłych, ale coraz częściej u dzieci, miażdżycę, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę i nowotwory.

Daj znać, co o tym myślisz!